Nourish London Calm Essential Oil Blend

Aromatische mix van 9 essentiële oliën

 • Voor kamergeur en aromabehandeling
 • Met een rustgevend effect
 • Ideaal voor stressvolle situaties
 • € 19,99 (€ 199,90 / 100 ml)

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

Nog 2 stuks op voorraad

Bezorging op vrijdag, 25. juni: Bestel tot maandag om 08:00 uur.

Inhoud: 10 ml

Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: NOL-77657, Inhoud: 10 ml

EAN: 0794712535676

 • Voor kamergeur en aromabehandeling
 • Met een rustgevend effect
 • Ideaal voor stressvolle situaties

Beschrijving

Aan het einde van een stressvolle en veelbewogen dag brengt deze geurmix je terug met je voeten stevig op de grond. Het mengsel van 9 verschillende etherische oliën - waaronder wierook, bergamot, lavendel, geranium en roos - heeft een natuurlijk rustgevend effect en ontspant lichaam en geest. Ideaal voor kamergeur of voor aromabehandeling.

Gebruik:

 • Aromatherapie: Doe een paar druppels van het geurmengsel in een diffuser of op een geurdrager.
 • Bad: doe een paar druppels olie direct in het warme badwater en geniet.
 • Massage: voeg 1-2 druppels toe aan een basisolie en gebruik voor een ontspannende massage.
 • Inademing: doe een paar druppels in een kom met heet water, leg een handdoek over je hoofd en inhaleer de aromatische geur.
Productsoorten: Interieurparfums
Merk: Nourish London
Eigenschappen: Vegan
Certificaten: Leaping Bunny, Vegan Society, Soil Association - Cosmos Organic

Ingrediënten (INCI)

 1. natuurlijk bestanddeel van etherische oliën

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P331 - GEEN braken opwekken.
 • P362 - Verontreinigde kleding uittrekken.
 • P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.
 • P264 - Na gebruik de handen grondig wassen.
 • P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P301 + P312 - Bij inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum / arts raadplegen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel zeep / water.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vragen & antwoorden over Nourish London Calm Essential Oil Blend

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Nourish London Calm Essential Oil Blend