Biopark Cosmetics Gift Box Winter Luxury

Ook ideaal om te mixen

€ 16,19

(Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 1 Set

Bezorging uiterlijk op woensdag, 28. februari als je bestelt voor maandag 00:00 uur.

Nog 5 stuks op voorraad

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 49,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • 1x Kaneelolie, 10 ml
 • 1x Biologische zoete sinaasappelolie, 10 ml
 • 1x Geraniumolie, 10 ml

Art. nr.: BPC-BiopBox1, Inhoud: 1 Set, EAN: 3830066651819

Beschrijving

Een fantastische set die vreugde en balans uitstraalt. Natuurlijke etherische oliën zijn ideaal voor het begeuren van kamers of om te mengen. Perfect als cadeau.

De set bevat:

 • Kaneelolie: lichte kruidachtige en pepertonen die ideaal zijn als kamergeur. Een verleidelijk aroma dat ideaal is voor doe-het-zelf crèmes en zeep.
 • Biologische zoete sinaasappelolie: zoete, citrusachtige geur die een doffe en vermoeid ogende huid en de zintuigen revitaliseert. Voor een frisse geurervaring.
 • Geraniumolie: heerlijk bloemige geur met lichte muntachtige tonen verwent lichaam, geest en ziel. De geur vrolijkt je op en brengt je in evenwicht.

Een kleine mangoboter (5 ml) is gratis inbegrepen in de set.

Productsoorten: Essentiële oliën, Interieurparfums
Merk: Biopark Cosmetics
Ingrediënten (INCI)

Cinnamon Oil

 • Cinnamomum Zeylanicum

Organic Sweet Orange Oil

 • Citrus sinensis (Sweet Orange) Oil

Geranium Oil

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor juiste afvalverwijdering.

Gevaarinstructies:

 • H312 - Schadelijk bij contact met de huid.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
 • H350i - Kan kanker veroorzaken bij inademing.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Signaalwoord: waarschuwing

Veiligheidsinstructies:

 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor juiste afvalverwijdering.

Gevaarinstructies:

 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P301 + P310 - Na inslikken: het antigifcentrum of de arts onmiddellijk bellen.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor juiste afvalverwijdering.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheid

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Biopark Cosmetics Gift Box Winter Luxury

3 recensies in andere talen

4,7 van 5 sterren
5 Sterren
2 (66%)
4 Sterren
1 (33%)
3 Sterren
0 (0%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
0 (0%)

3 Beoordelingen

Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 3 recensies in een andere talen.


Vergelijkbare producten

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Anderen kochten ook:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder