Farfalla Bauch Balance Aromatische Mix Tegen Misselijkheid

Voor thuis en onderweg

€ 12,99

(€ 2.598,00 / l, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 5 ml

Bezorging uiterlijk op vrijdag, 15. december als je bestelt voor maandag 06:00 uur.

Op voorraad

Punctuele levering vóór de Kerstdagen: Bestel vóór do, 14. dec. 23:59 uur . Meer informatie

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 49,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • Voor een beter lichaamsgevoel
 • Met citroen, gember en pepermunt
 • Gemaakt van 100% pure oliën
 • Vegan Vegan

Art. nr.: FAR-ambbuf, Inhoud: 5 ml, EAN: 7612534019897

Beschrijving

De misselijkheidsvrije aromamix van farfalla ondersteunt op betrouwbare wijze een onevenwichtig centrum. De verfrissende combinatie van natuurlijke etherische oliën stuurt de gedachten in een positieve richting.

Tip: tijdens het reizen - in een vliegtuig, op een schip of in een auto - inhaleer de aromamix rechtstreeks uit het flesje.

Thema's - Farfalla: Bauch Balance
Voor wie: Dames
Productsoorten: Interieurparfums
Merk: Farfalla
Eigenschappen: Vegan, Gereduceerd plastic
Waarschuwing: Bevat geurstoffen die allergieën kunnen veroorzaken.
Soort verpakking: Fles
Ingrediënten
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P301 + P310 - Na inslikken: het antigifcentrum of de arts onmiddellijk bellen.
 • P321 - Bijzondere behandeling (Bekijk aanwijzing op het etiket).
 • P331 - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Over de Bauch Balance-productlijn
Veiligheidswaarschuwing
Gerelateerde producten

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Farfalla Bauch Balance Aromatische Mix Tegen Misselijkheid

Vergelijkbare producten

  Anderen kochten ook: