TAOASIS Baldini Biologische Geurset - Engelen Geur

Opfleurende geur

€ 8,91 € 9,99 -11%

(€ 891,00 / l, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 10 ml

Bezorging uiterlijk op maandag, 26. februari als je bestelt voor donderdag 00:00 uur.

Op voorraad

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 49,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • 1 x Engelen geur, 10 ml
 • 1 x Houten ster
 • Met grapefruit, limoen en tonka

Art. nr.: XBV-TAO-1097452, Inhoud: 10 ml, EAN: 4025121097452

Beschrijving

Het fruitige, frisse aroma van deze geurmix creëert een gezellige, warme sfeer en nodigt je onmiddellijk uit om te ontspannen dankzij de hemelse combinatie van grapefruit, tonka en limoen. Je kunt de set op de door jou gewenste plek neerzetten, waar deze niet alleen een geurend maar ook een decoratief doel vervult.

Toepassing:

 • Draai de dop los en verwijder de druppeldop.
 • Plaats vervolgens de houten ster in de fles.
Productsoorten: Interieurparfums
Merk: TAOASIS
Eigenschappen: Vegan, Gereduceerd plastic
Geurnoten: Kruidig, Citrus / Citrusachtig
Certificaten: NaTrue*, Vegan Society, Demeter, BDIH - Cosmos Organic, EU-Bio zegel
Ingrediënten (INCI)
 • Parfums
 • Limonene
 • Alcohol
 • Benzyl Alcohol
 • Benzyl Benzoate
 • benzyl Cinnamate
 • Citral
 • Citronellol
 • Coumarin
 • Eugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Isoeugenol
 • Linalool
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P331 - GEEN braken opwekken.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel zeep / water.
 • P301 + P310 - Na inslikken: het antigifcentrum of de arts onmiddellijk bellen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar gemeentelijk inzamelpunt voor verontreinigende stoffen.

Gevaarinstructies:

 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Opmerking van de fabrikant

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor TAOASIS Baldini Biologische Geurset - Engelen Geur

Vergelijkbare producten

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Anderen kochten ook:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder