TAOASIS Baldini Biologische Sauna Essence - Orange Valley

Heerlijk aroma van rijpe citrusvruchten

€ 12,89

(€ 128,90 / l, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 100 ml

Bezorging uiterlijk op maandag, 26. februari als je bestelt voor vrijdag 00:00 uur.

Op voorraad

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 49,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • Levendige en vrolijke geur
 • 100% natuurlijk
 • Met grapefruit, citroengras en sinaasappel

Art. nr.: XBV-TAO-1086708, Inhoud: 100 ml, EAN: 4025121086708

Beschrijving

De uitgebalanceerde combinatie van grapefruit-, citroengras- en sinaasappelolie zorgt voor een heerlijk fruitig aroma en maakt van elke saunabeurt een geweldige geurervaring.

Toepassing: afhankelijk van de grootte van de sauna en de gewenste intensiteit, gebruik ½ tot 1 dopje voor een aangename infusie.

Consistentie / Doseringsvorm: Olie
Merk: TAOASIS
Eigenschappen: Vegan, Gereduceerd plastic
Geurnoten: Fris, Fruitig
Certificaten: NaTrue*, Vegan Society, Demeter, BDIH - Cosmos Organic, EU-Bio zegel
Soort verpakking: Glas
Ingrediënten (INCI)
 • Alcohol Denat
 • Parfums
 • Limonene
 • Citral
 • Citronellol
 • Eugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Isoeugenol
 • Linalool
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • P331 - GEEN braken opwekken.
 • P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P405 - Achter slot bewaren.

Gevaarinstructies:

 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Opmerking van de fabrikant

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor TAOASIS Baldini Biologische Sauna Essence - Orange Valley

Vergelijkbare producten

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Anderen kochten ook:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder