TAOASIS Baldini Biologische Sauna Essence Probeerset, 10 ml

Een geweldig cadeau voor fans van aromatherapie

€ 9,99

(€ 999,00 / l, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 10 ml

Bezorging uiterlijk op woensdag, 17. april als je bestelt voor maandag 00:00 uur.

Op voorraad

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 49,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • 1 x Sauna Essence Orange Valley bio, 30 ml
 • 1 x Sauna Essence Blue Mountain bio, 30 ml
 • 1 x Sauna Essence Black Forest bio, 30 ml

Art. nr.: XBV-TAO-1086715, Inhoud: 10 ml, EAN: 4025121086715

Beschrijving

De set bevat 3 hoogwaardige sauna-essences met betoverende aroma's die de zintuigen prikkelen en je huis opfleuren.

Inhoud:

 • Baldini Biologische Sauna Essence - Orange Valley : levendig, vrolijk karakter dankzij pompelmoes, citroengras en sinaasappel.
 • Baldini Biologische Sauna Essence - Blue Mountain : bergdennen, pepermunt en wintergroen zorgen voor een fris en groen aroma met houtachtig-minty noten.
 • Baldini Biologische Sauna Essence - Black Forest : een heerlijke combinatie van petitgrain, ceder en alpenden.

Toepassing: afhankelijk van de grootte van de sauna en de gewenste intensiteit, gebruik ½ tot 1 dop voor een aangename infusie.

Consistentie / Doseringsvorm: Olie
Productsoorten: Productpakketten
Merk: TAOASIS
Eigenschappen: Vegan, Gereduceerd plastic
Certificaten: NaTrue*, Vegan Society, Demeter, BDIH - Cosmos Organic, EU-Bio zegel
Soort verpakking: Glas
Ingrediënten (INCI)

Orange Valley

 • Alcohol Denat
 • Parfums
 • Limonene
 • Citral
 • Citronellol
 • Eugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Isoeugenol
 • Linalool

Blue Mountain

 • Alcohol Denat
 • Parfums
 • Limonene
 • Citral
 • Citronellol
 • Eugenol
 • Geraniol
 • Linalool

Wintergreen Black Forest

 • Alcohol Denat
 • Parfums
 • Limonene
 • Citral
 • Citronellol
 • Eugenol
 • Farnesol
 • Geraniol
 • Isoeugenol
 • Linalool
Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P331 - GEEN braken opwekken.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P301 + P310 - Na inslikken: het antigifcentrum of de arts onmiddellijk bellen.
 • P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar gemeentelijk inzamelpunt voor verontreinigende stoffen.

Gevaarinstructies:

 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Opmerking van de fabrikant

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor TAOASIS Baldini Biologische Sauna Essence Probeerset

Vergelijkbare producten

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Anderen kochten ook:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder