Farfalla Mountain Pine

Ideaal als olie voor de sauna!

 • Beschermt en versterkt
 • Biedt weerstand en vitaliteit
 • Ideaal voor het reinigen van de lucht
 • Veganistisch
 • € 6,89 (€ 137,80 / 100 ml)

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

Op voorraad

Bezorging op maandag, 01. november: Bestel tot woensdag om 07:00 uur.

Inhoud: 5ml

Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: FAR-xxlatsb5, Inhoud: 5 ml

EAN: 7612534013277

 • Beschermt en versterkt
 • Biedt weerstand en vitaliteit
 • Ideaal voor het reinigen van de lucht
 • Veganistisch

Beschrijving

De bergpijnboom groeit op de hoogste berghellingen in de buurt van de boomgrens, waar deze zich heeft aangepast aan de moeilijke leefomstandigheden op deze hoogten, zoals zware winterstormen. Deze eigenschappen zijn ook van toepassing op de essentiële olie. Het beschermt, versterkt en staat voor veerkracht en vitaliteit. De essentie van dennen uit de wilde oogstcollectie is ideaal voor het reinigen van de lucht en voor de sauna.

 • Herkomst: Oostenrijk
 • Plant deel gebruikt: de takken
 • Type product: stoom
 • Botanische naam: Pinus mugo pumillo
Productsoorten: Essentiële oliën
Merk: Farfalla
Eigenschappen: Vegan
Certificaten: Austria Bio Garantie

Ingrediënten (INCI)

Veiligheidswaarschuwing

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P331 - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.
 • P321 - Bijzondere behandeling (Bekijk aanwijzing op het etiket).
 • P301 + P312 - Bij inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum / arts raadplegen.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vragen & antwoorden over Farfalla Mountain Pine

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Farfalla Mountain Pine

1 recensie in een andere taal

4,2 van 5 sterren
5 Sterren
2 (40%)
4 Sterren
2 (40%)
3 Sterren
1 (20%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
0 (0%)

5 Beoordelingen

Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 1 recensie in een andere taal