Farfalla Vrouwelijkheid Sfeeropwekkende Aromamengeling

Zonnige geurmix samengesteld uit vanille, bergamot en salie

€ 12,89

(€ 2.578,00 / l, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 5 ml

Bezorging uiterlijk op donderdag, 02. februari als je voor 07:00 vandaag bestelt.

Op voorraad

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 47,90.
Verzend- en retourinformatie

Kenmerken & Voordelen

 • Heeft een opbeurend effect
 • Geschikt voor aromastenen en inhalatorsticks
 • Vegan Vegan

Art. nr.: FAR-amflmssh, Inhoud: 5 ml, EAN: 7612534019811

Beschrijving

Dit aromatische mengsel met geselecteerde essentiële oliën zoals bergamot, maar ook vanille en salie zorgt voor een zonnige geurmix die een stemmingsverbeterende werking heeft tijdens de menstruatiecyclus.

Toepassing:

 • 3-4 druppels op aromasteen of inhalatorstokje leggen, diep inademen.
Product Type Google Base: Lichaam en Bad
Productsoorten: Interieurparfums
Merk: Farfalla
Eigenschappen: Vegan, Gereduceerd plastic

Ingrediënten

 1. Laag gehalte in furocoumarine

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P331 - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.
 • P321 - Bijzondere behandeling (Bekijk aanwijzing op het etiket).
 • P301 + P312 - Bij inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum / arts raadplegen.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vragen & antwoorden over Vrouwelijkheid Sfeeropwekkende Aromamengeling

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Farfalla Vrouwelijkheid Sfeeropwekkende Aromamengeling

1 recensie in een andere taal

4,5 van 5 sterren
5 Sterren
1 (50%)
4 Sterren
1 (50%)
3 Sterren
0 (0%)
2 Sterren
0 (0%)
1 Sterren
0 (0%)

2 Beoordelingen

Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 1 recensie in een andere taal


Vergelijkbare producten

Anderen kochten ook: