Farfalla Welterusten Inhalator Stick Set

Natuurlijke aromatherapie

€ 17,89

(Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 1 Set

Bezorging uiterlijk op dinsdag, 13. december als je bestelt voor woensdag 07:00 uur.

Op voorraad

Punctuele levering vóór de Kerstdagen: Bestel vóór wo, 14. dec. 23:59 uur . Meer informatie

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 47,90.
Verzend- en retourinformatie

Kenmerken & Voordelen

 • 1 x Welterusten Aroma Blend, 5 ml
 • 1 x Roestvrijstalen inhalator
 • 1 x Aroma fleece

Art. nr.: FAR-setssri, Inhoud: 1 Set, EAN: 7612534284592

Beschrijving

De praktische inhalator is perfect voor aromatherapie. Het is verrijkt met lavendel, tonka, bergamot en meer die de zintuigen verwennen.

Gebruiksaanwijzingen:

 • Schroef de basis los en strooi 2 - 4 druppels etherische olie op het aroma fleece in de inhalator stick.
 • Sluit daarna de inhalator stick.
 • Plaats de stick bij de neus en inhaleer de heerlijke geurnoten.
Product Type Google Base: Lichaam en Bad
Thema's - Farfalla: Slaap Schoon
Productsoorten: Productpakketten, Aromatherapie
Merk: Farfalla

Ingrediënten

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P331 - GEEN braken opwekken.
 • P321 - Bijzondere behandeling (Bekijk aanwijzing op het etiket).
 • P301 + P310 - Na inslikken: het antigifcentrum of de arts onmiddellijk bellen.
 • P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vragen & antwoorden over Farfalla Welterusten Inhalator Stick Set

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Farfalla Welterusten Inhalator Stick Set

Vergelijkbare producten

Anderen kochten ook: