SO’Bio étic AROMA Etherische Olie bio

De verscheidenheid aan geuroliën van hoge kwaliteit

 • Voor kamergeuren
 • Ook voor aromatherapiezorg
 • 100% natuurlijk

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

Geen verzending naar Nederland mogelijk

kalmerend & sensueel

Art. nr.: GLN-24796, Inhoud: 10 ml

EAN: 3478820036436

 • Voor kamergeuren
 • Ook voor aromatherapiezorg
 • 100% natuurlijk

Beschrijving

SO'BiO étic biedt een breed scala aan hoogwaardige, volledig natuurlijke essentiële biologische oliën die ideaal zijn voor aromatherapie en kamergeuren. Ze kunnen ook in verdunde vorm worden gebruikt voor massages of in producten voor persoonlijke verzorging.

Toepassing:

 • Doe een paar druppels in de diffuser of de geurlamp.
 • Voor gebruik op de huid maximaal 2 druppels mengen in 1 eetlepel basisolie.

Let op:

 • Niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar.
 • Niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.
 • Niet geschikt voor epileptici.
 • Vermijd oogcontact.
 • Niet onverdund op de huid gebruiken.
 • Ga niet in de zon na gebruik op de huid.
 • Buiten bereik van kinderen houden.
 • Bewaren op een koele, droge plaats beschermd tegen licht.
 • Gooi productresten niet in het milieu of in de afvoer.

 • De sluitingen van de flessen zijn voorzien van een kinderbeveiliging.
Productsoorten: Essentiële oliën
Merk: SO’Bio étic
Certificaten: EU-Bio zegel

Ingrediënten (INCI)

 • cananga odorata totum

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P264 - Na gebruik de handen grondig wassen.
 • P272 - Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301 + P310 - Na inslikken: het antigifcentrum of de arts onmiddellijk bellen.

Gevaarinstructies:

 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH 208 - Bevat essentiële oliën. Kan allergische reacties veroorzaken.

Vragen & antwoorden over SO’Bio étic AROMA Etherische Olie bio

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor SO’Bio étic AROMA Etherische Olie bio