Styx Kerstbox - Klein

Een cadeau voor warme momenten

€ 13,86 € 19,89 -30%

(Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 1 Set

Bezorging uiterlijk op dinsdag, 27. februari als je bestelt voor vrijdag 00:00 uur.

Nog 2 stuks op voorraad

Volumekorting beschikbaar!

 • vanaf 2 voor maar € 11,88 / Stuk -40%

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 49,90.
Meer informatie over de verzending en levering

Kenmerken & Voordelen

 • 1 x Aardappel Handbalsem, 30 ml
 • 1 x Kokos-Vanille Douchegel, 30 ml
 • 1 x Wintermagie Geurmix, 10 ml

Art. nr.: STX-19680, Inhoud: 1 Set, EAN: 9004432196806

Beschrijving

In deze prachtig ontworpen set combineert STYX rijke verzorgingsproducten en een heerlijke geursamenstelling die warmte geven op koude dagen. De mooie box is ideaal om cadeau te geven.

Inhoud:

 • Aardappel Handbalsem
 • Kokos Vanille Douchegel
 • Wintermagie Geurmix
Productsoorten: Productpakketten
Huidtype: Voor elk huidtype
Merk: Styx
Ingrediënten (INCI)

Wintermagie Geurmix

Kokos-Vanille Douchegel

 1. Parfum van natuurlijke oorsprong
 2. van gecertificeerde biologische landbouw

Aardappel Handbalsem

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord: gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P273 - Voorkom lozing in het milieu.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • P405 - Achter slot bewaren.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • EUH 208 - Bevat (naam van de sensibiliserende stof). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Informatie over klimaatneutraliteit

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Styx Kerstbox - Klein

Vergelijkbare producten

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Anderen kochten ook:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder