Farfalla Salie en Lavendel Laag in Organische Ketonen

Voor het welzijn van lichaam en geest!

€ 9,26 € 10,90 -15%

(€ 1.852,00 / l, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 5 ml

Bezorging uiterlijk op vrijdag, 16. december als je bestelt voor maandag 07:00 uur.

Op voorraad

Punctuele levering vóór de Kerstdagen: Bestel vóór wo, 14. dec. 23:59 uur . Meer informatie

Volumekorting beschikbaar!

 • vanaf 2 voor maar € 8,72 / Stuk -20%

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 47,90.
Verzend- en retourinformatie

Kenmerken & Voordelen

 • Frisse geur
 • Stimulerend effect
 • Verkwikkend

Art. nr.: FAR-xxlavsalb, Inhoud: 5 ml, EAN: 7612534014939

Beschrijving

De fruitige en tegelijkertijd kruidachtige tonen van lavendel en salie zijn een zacht alternatief om je lichaam te wapenen tegen de winterse omstandigheden. De etherische olie is ideaal als luchtreiniger,bevat eigenschappen die de concentratie bevorderen en ondersteunt je in stressvolle situaties.

Toepassing : Te gebruiken als interieurparfum en persoonlijke aromaverzorging.

Opmerking:

 • Raadpleeg vakliteratuur voor gebruik bij aromatherapie.
 • Vermijd tijdens de zwangerschap en bij jonge kinderen.
 • Vermijd bij epilepsie.

Tip: Gebruik in een aromalamp of aromavernevelaar.

Korting: 10% en meer
Thema's - Farfalla: Blijf gezond
Productsoorten: Essentiële oliën, Interieurparfums
Merk: Farfalla
Eigenschappen: Vegan, Gereduceerd plastic
Certificaten: ECOCERT - Cosmos Organic

Ingrediënten (INCI)

 • salvia lavandulaefolia (sage) leaf oil [1]
 1. van gecertificeerde biologische landbouw

Veiligheidswaarschuwing

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P321 - Bijzondere behandeling (Bekijk aanwijzing op het etiket).
 • P330 - De mond spoelen.
 • P331 - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P405 - Achter slot bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.
 • P301 + P310 - Na inslikken: het antigifcentrum of de arts onmiddellijk bellen.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H228 - Ontvlambare vaste stof.
 • H301 - Giftig bij inslikken.
 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vragen & antwoorden over Salie en Lavendel Laag in Organische Ketonen

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Farfalla Salie en Lavendel Laag in Organische Ketonen

Vergelijkbare producten