La Saponaria Tijm Essentiële Olie

Met stoom gedestilleerde essentie van Thymus vulgaris

€ 12,89

(€ 1.289,00 / l, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 10 ml

Bezorging uiterlijk op vrijdag, 16. december als je bestelt voor maandag 07:00 uur.

Nog 4 stuks op voorraad

Punctuele levering vóór de Kerstdagen: Bestel vóór wo, 14. dec. 23:59 uur . Meer informatie

Gratis verzending naar Nederland vanaf € 47,90.
Verzend- en retourinformatie

Kenmerken & Voordelen

 • Frisse, aromatische en balsamico geur
 • Heerlijke kamergeur
 • Ideaal voor DIY-cosmetica
 • Vegan Vegan

Art. nr.: LAS-OE028M010, Inhoud: 10 ml, EAN: n/a

Beschrijving

De karakteristieke, frisse, aromatische en balsamico geur van de essentiële tijmolie is populair als kamergeur en in aromatherapie. Als toevoeging aan DIY-cosmetica wordt het gewaardeerd om zijn balancerende eigenschappen en vooral gebruikt voor de onzuivere huid. Het is ook ideaal in shampoos voor vet haar.

Toepassing:

 • Doe een paar druppels in de diffuser of in de aromalamp en gebruik het om je huis mee te parfumeren.
 • Kan ook worden toegevoegd aan DIY-cosmetica (crèmes, maskers of zeep).
Productsoorten: Essentiële oliën
Merk: La Saponaria
Eigenschappen: Vegan
Geuren: Kruiden

Ingrediënten (INCI)

 • Thymus vulgaris leaf oil

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301 + P310 - Na inslikken: het antigifcentrum of de arts onmiddellijk bellen.
 • P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P302 + P352 - In geval van contact met de huid: Wassen met veel water.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501 - Inhoud / verpakking afvoeren naar gemeentelijk inzamelpunt voor verontreinigende stoffen.

Gevaarinstructies:

 • H302 - Schadelijk bij inslikken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Vragen & antwoorden over La Saponaria Tijm Essentiële Olie

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht.

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor La Saponaria Tijm Essentiële Olie

Vergelijkbare producten

Anderen kochten ook: