Primavera Boswandeling Geurmix

Warm & krachtig

€ 8,89

(€ 177,80 / 100 ml, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)

Inhoud: 5 ml

Levering uiterlijk op maandag, 30. mei, wanneer je voor maandag 07:00 uur besteld.

Op voorraad

Volumekorting beschikbaar!

 • vanaf 2 voor maar € 8,45 / Stuk -5%

Kenmerken & Voordelen

 • Voor kamer geur
 • Houtachtige geur
 • Bemoedigende eigenschappen

Art. nr.: PRIM-18518, Inhoud: 5 ml, EAN: 4086900185180

Beschrijving

De geurmix voor boswandelingen zorgt voor frisheid en een goed humeur. De warme geur van hout en hars vrolijkt je op en geeft je nieuwe kracht.

 • Geureffect: opwekkend
 • Geurprofiel: houtachtig-fris

Gebruik: Doe een paar druppels van het geurmengsel in een diffuser of op een geurdrager.

Productsoorten: Interieurparfums
Merk: Primavera
Eigenschappen: Vegan, Gereduceerd plastic
Geuren: Houtachtig, Fris
Certificaten: IHTK Dierproefvrij

Ingrediënten

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Veiligheidsinstructies:

 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
 • P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker .
 • H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vragen & antwoorden over Primavera Boswandeling Geurmix

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Primavera Boswandeling Geurmix

Vergelijkbare producten

Anderen kochten ook: