Farfalla Heerlijk Ontspannen Cadeauset Geureamulet

Delicaat geurig & sierlijk

 • 1x Geuramulet
 • 1x Anti-stress aroma mix roos, 5ml
 • 5x Gekleurd geurvilt

 • Vegan
 • € 26,49

Incl. 21% BTW Exclusief verzendkosten

Op voorraad - Limited Edition

Bezorging op maandag, 06. december: Bestel tot maandag om 07:00 uur.

Inhoud: 1 Set

Aan verlanglijst toevoegen

Art. nr.: FAR-setamsaas, Inhoud: 1 Set

EAN: 7612534283700

 • 1x Geuramulet
 • 1x Anti-stress aroma mix roos, 5ml
 • 5x Gekleurd geurvilt

 • Vegan

Beschrijving

Het Farfalla-geuramulet begeleidt je in het dagelijks leven en helpt om de hele dag kalm te blijven. Het sierlijke sieraad is een bijzonder detail en de geur erin is alleen voor jou waarneembaar.

Toepassing: Doe 1-2 druppels van het aromamengsel of een etherische olie op het geurvlies, steek het in het sieraad en sluit het.

Inhoud:

 • Geuramulet: Metaal met velours band (80cm)
 • Anti-stress aroma mix roos: Bloemige mix van roos, rozengeranium, palissander en bergamot voor kracht en innerlijke rust.
 • Gekleurde geurvilten: geurdragers om in verschillende kleuren in het amulet te steken.
Productsoorten: Productpakketten
Merk: Farfalla
Eigenschappen: Vegan
Geuren: Bloemig, Roos

Ingrediënten

Veiligheids- en Gevaarinstructies

Signaalwoord : gevaar

Veiligheidsinstructies:

 • P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • P321 - Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
 • P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • P501 - Inhoud / container afvoeren voor verwijdering volgens lokale / nationale voorschriften.

Gevaarinstructies:

 • H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Vragen & antwoorden over Heerlijk Ontspannen Cadeauset Geurend Amulet

Krijg specifieke antwoorden van klanten die dit product hebben gekocht

Recensies van onze klanten

recensies in Nederlands voor Farfalla Heerlijk Ontspannen Cadeauset Geurend Amulet